اعضای شورای عالی

 

رئیس مرکز:

دکتر محمد رضا عباس زادگان                         
PhD ژنتیک انسانی - استاد

دبیر علمی:

 دکتر مجید مجرد
PhD ژنتیک - دانشیار

مسئول کمیته پژوهشی:


دکتر آریانه صدر نبوی
PhD ژنتیک -دانشیار


 مسئول کمیته آموزشی:


دکتر حسین حقیر
PhD علوم تشریح گرایش نورو آناتومی - استاد


نماینده معاونت بهداشتی:

دکتر محمد رضا جویا 


نماینده دانشکده پزشکی:
 
دکتر اسحاق هاشمی
دکتری بیوشیمی-  دانشیار
 
 
نماینده معاونت پژوهشی:

10 روز قبل از جلسه با معاونت محترم پژوهشی هماهنگ می شود.

بازديدكنندگان

امروز: 29
اين هفته: 29
هفته‌ي گذشته: 353
اين ماه: 382
ماه گذشته: 2067
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1