عنوان طرح


کد طرح 
کلون سازی سازه طراحی شده برای تصحیح ژنی HBB و بررسی کارایی آن با استفاده از از Green Fluoresent assay در رده سلولی K562                                             
  
980940
  تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)

960950
ارزیابی بالینی ادجوانت ایمونوژن تراپی با سلول های دندریتیکی بارگیری شده با توتال mRNA توموری اتولوگ، در بیماران مبتلا به سرطان معده
 
 961918
بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9در سلول های بنیادی خون ساز جدا شده از بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور

 961734
بررسی ارتباط میزان بیان Meis1با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک سرطان معده
 
 961092
بررسی تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی خراسان رضوی

950580
بررسی اثر miR-92a-3p بر بیان ژن MAML1 در سرطان سلول های سنگ فرشی مری
 
 951760
بررسی ارتباط ملکولی MAML1 با ژن های تحت کنترل P53(Bax، GADD45، (P21در سلول های بنیادی سرطانی Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
 
 951759
شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و بررسی بیان ژن Maml1 و سرکوب بیان این ژن توسط سیستم shRNA
 
 951565
تاثیر بیان القا شده ژن TWIST-1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی hippo در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30 

 951218
بررسی میزان بیان ژن lncRNA ROR در بیماران مبتلا به سرطان معده
 
 950969
تاثیر بیان القا شده ژن TWIST-1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی Hedgehog در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری (ESCC)
 
 950413

 بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگی


 941642
 
 
 
 

بازديدكنندگان

امروز: 22
اين هفته: 22
هفته‌ي گذشته: 353
اين ماه: 375
ماه گذشته: 2067
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1