چشم انداز(Vision)

این مرکز در نظر دارد با افزایش دانش علمی، در ارتقاء وضعیت سلامت جامعه نقش داشته و با کمک به بهبود روش های شناسایی و پیش گیری از بیماری های ژنتیکی و  همکاری ملی و بین المللی با دیگر مراکز علمی و پژوهشی مطرح، در انجام پژوهش های بنیادین سهم عمده ای را کسب نماید.

رسالت (Mission)

این مرکز با بهره گیری از دانش به روز محققان ژنتیک، فراهم آوردن محیطی مناسب از لحاظ تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و تکیه بر توان علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در افزایش ظرفیت دانشگاه سهیم بوده و به تولید علم و هدایت انجام تحقیقات کاربردی در زمینه ژنتیک پزشکی خواهد پرداخت. مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی با همکاری دیگر مراکز داخلی و خارجی به شناسایی عوامل ژنتیکی دخیل در بروز بیماری ها پرداخته و با همکاری اساتید بالینی در مراکز درمانی داخلی و خارجی راهکارهای جدیدی برای پیش آگهی از بروز بیماری های ژنتیکی ارائه دهد.

نقاط قوت (Strengths)

 • تجهیزات آزمایشگاهی مناسب جهت انجام تحقیقات ژنتیک مولکولی
 • همکاری و ارتباط با بخش بالینی در انجام طرح های تحقیقاتی
 • دسترسی به بانک های اطلاعاتی و مقالات به روز
 • جذب بودجه های بین المللی در انجام طرح های مشترک
 • برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه ژنتیک مولکولی
 • برخورداری از اعضای هیات علمی توانمند در زمینه های متفاوت دانش پزشکی

نقاط ضعف(Weakness)

 • عدم وجود هیات علمی پژوهشی مستقل
 • بودجه ناکافی جهت انجام طرح های تحقیقاتی گسترده
 • ضعف در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
 • فقدان تجهیزات جهت انجام تحقیقات سلولی
 • پایین بودن سرعت اینترنت
 • نبود گروه های پژوهشی مستقل

فرصت ها (Opportunities)

 • وجود زمینه های تحقیقاتی متعدد با توجه به گستردگی فعالیت اعضای هیات علمی این مرکز
 • اعتبارات خارج سازمانی
 • حمایت دولت از مراکز تحقیقات
 • حمایت صندوق های بین المللی از انجام تحقیقات بنیادی
 • قرار گرفتن در دانشکده پزشکی و ارتباط مستقیم با اساتید و دیگر مراکز تحقیقاتی

تهدید ها(Threats)

 • کمبود سرمایه گذاری بخش های خصوصی در طرح های تحقیقاتی
 • هزینه بالای مواد مصرفی طرح های تحقیقاتی
 • کمبود هماهنگی بین بخشی در اطلاع رسانی پژوهشی
 • کمبود تفاهم نامه های پژوهشی بین مراکز دولتی و غیر دولیت
 • بروکراسی

اهداف کلان (Goals) و اهداف جزئی (Objectives)

G1. ردیابی اختلالات ژنتیکی در بیماری ها

 • G1O1. پژوهش های ژنتیکی در زمینه بیماری های تک ژنی
 • G1O2. پژوهش های ژنتیکی در زمینه بیماری های کروموزومی
 • ·         G1O3. پژوهش های ژنتیکی در زمینه بیماری های چند عاملی
 • ·         G1O4. طرح های طحقیقاتی در زمینه تشخیص بیماری های ژنتیکی پیش و پس از تولد

G2. انجام طرح های سفارشی از مراکز درمانی

 • G2O1. ارتباط با اساتید بالینی در مراکز درمانی دانشگاهی
 • G2O2. ارتباط با اساتید بالینی در مراکز درمانی خارج از دانشگاه
 • G2O3. همکاری با بخش های متفاوت تولیدی مانند صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی
 • G2O4. تشویق همکاران و محققان به سوی هدفمند شدن فعالیت های تحقیقاتی

G3. ایجاد بانک های اطلاعاتی

 • G3O1. تهیه بانک اطلاعاتی ژنتیکی (DNA و RNA) بیماران
 • G3O2. تهیه بانک اطلاعاتی بیولوژیک ( سرم و گلبول های سفید) بیماران
 • G3O3. تهیه مشخصات کامل کلینیک و فردی بیماران
 • G3O4. جمع آوری ٬ تنظیم و طبقه بندی مدارک ٬ مستندات ٬ مقالات و منابع مختلف

G4. آموزش نیروی انسانی محقق

 • G4O1. تربیت دانشجویان PhD by research
 • G4O2. تربیت دانشجویان با انگیزه و فعال جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی و تاثیر در آینده پژوهشی کشور

G5. ارتقا رتبه پژوهشی مرکز و تولید روز افزون مقالات معتبر بین المللی

 • G5O1. افزایش جذب انجام پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
 • G5O2. افزایش کیفی مقالات چاپ شده و شاخص های تحقیقاتی
 • G5O3. سازماندهی خرید تجهیزات و مواد مصرفی تخصصی