امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 

 

عنوان طرح

 

کد طرح 
مطالعه اثرات عملکردی بیان ژن های SLC30A10 و SLC30A3 در رده های سلولی سرطان روده بزرگ
990651
ارزیابی سطح mRNA، K-RAS جهش یافته و Let -7 اگزوزم های استخراج شده از سرم بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال به عنوان پیش آگهی در پاسخ به درمان با داروهای شیمی درمانی
981604    
بررسی کارآیی حذف ژنی K-RAS جهش یافته در سلول های سرطانی کولورکتال با با استفاده از اگزوزم های حامل سیستم CRISPR/Cas
981780
بررسی ژنتیکی یک مورد بیمار مشکوک به سندروم آلازامی
981783
کلون سازی سازه طراحی شده برای تصحیح ژنی HBB و بررسی کارایی آن با استفاده از از Green Fluoresent assay در رده سلولی K562 
                        
980940
طراحی فیلتر پیش اماده ساز اسپرم
980606
  تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)
960950
ارزیابی بالینی ادجوانت ایمونوژن تراپی با سلول های دندریتیکی بارگیری شده با توتال mRNA توموری اتولوگ، در بیماران مبتلا به سرطان معده
 961918
بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9در سلول های بنیادی خون ساز جدا شده از بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
 961734
بررسی ارتباط میزان بیان Meis1با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک سرطان معده
 961092
بررسی تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی خراسان رضوی
950580
بررسی اثر miR-92a-3p بر بیان ژن MAML1 در سرطان سلول های سنگ فرشی مری
 951760
بررسی ارتباط ملکولی MAML1 با ژن های تحت کنترل P53(Bax، GADD45، (P21در سلول های بنیادی سرطانی Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
 951759
شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و بررسی بیان ژن Maml1 و سرکوب بیان این ژن توسط سیستم shRNA
 951565
تاثیر بیان القا شده ژن TWIST-1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی hippo در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30 
 951218
بررسی میزان بیان ژن lncRNA ROR در بیماران مبتلا به سرطان معده
 950969
تاثیر بیان القا شده ژن TWIST-1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی Hedgehog در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری (ESCC)
 
 950413

 بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگی

 941642