امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
کنگره ها و سمینار های مرتبط با ژنتیک پزشکی
 
 
 

  

 

 

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک 

تاريخ برگزاری همایش

 29 مرداد الی 11 مهر 1399

http://geneticscongress.com/default.asp

 

 

هشتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها 

 تاریخ برگزاری همایش

22 الی 23 آبان 1398

http://www.bgcn.ir/Default.aspx

 

 
 
 

 

 

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران 

 تاریخ برگزاری همایش

23 الی 25 اردیبهشت 1397

https://www.symposia.ir/CIGS15