امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
مشاوره ژنتیک مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی
 
 
مراکز مشاور ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
 
 
 
 
 
لطفا فرم سوالات پیوست را به آدرس ایمیل مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی  mgrc[at]mums.ac.ir فرستاده تا پاسخ آن را دریافت نمایید.
با تشکر
 
 مشاوره