جزوات آموزشی مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی
 
 
 
         آشنايي با مهارتهاي پايه ژنتيك مولكولي

download

   

           روش استخراج RNA ازخون

  
   

            اصول طراحی پرایمر

 

 
   

       آموزش آنالیز داده های ریل تایم