اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز پیشگیر از سرطان نسترن (NCCP) بنابه درخواست شادروان نسترن رزمجو عضو هیات علمی و مدیر گروه سابق مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاسیس و در حال تبدیل شدن به موسسه مردم نهاد (NGO) می باشد.

مرکز تحقیقات ژنتیک نیز به عنوان یک مرکز پیشرو در زمینه تحقیقات سرطان به یاری این مرکز شتافته و اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن را با محور های پیشگیری و تشخیص سرطان، مدیریت درمان سرطان و تحقیقات بنیادی و مولکولی سرطان در مهر ماه سال 1394 در دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد برگزار می کنند.

امید است با برگزاری چنین سمپوزیوم هایی بتوان گامی برای ارتقا دانش در زمینه بیماری سرطان و کمک به بیماران آن برداشت.

پوستر سمپوزیوم